Vedení účetnictví

Naše firma jako další ze služeb nabízí kompletní zpracování agendy podvojného i jednoduchého účetnictví (event. daňové evidence), přechod na podvojné účetnictví a účetní závěrky včetně výkazů. Díky pečlivému zpracování a zodpovědnému přístupu ručíme za správnost, úplnost a průkaznost účetnictví.

Dále našim klientům poskytujeme vedení mzdové agendy včetně dalších doplňkových služeb.

Zajistíme komplexní zpracování mezd, přihlášení či odhlášení zaměstnance přes připravení a rozeslání výplatních pásek, vystavení příkazu do banky, až po vyúčtování daně z příjmu či srážkové daně. Samozřejmostí je u nás rovněž přímé zastupování klientů při komunikaci s úřady. Na základě udělené plné moci za Vás převezmeme jednání se správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami či finančním úřadem.